Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
1.95
Mô tả vật lý :
415tr. ; 19cm
Gáy sách :
891.7 / A107SN(X).3 / A107S
Lượt lưu thông :
0
LDR00726cam a2200229 a 4500
0018125
00520180717142655.0
008180717b |||||||| ||||||||||||||
020##|c1.95 |d1b
0410#|avie
0820#|a891.7 |bA107S
084##|aN(X).3 |bA107S
1000#|aBa-Ba-ép-Xki,X.
24500|aÁnh sáng trên trái đất : |bTiểu thuyết / |cX,Ba-Ba-ép-Xki; Ngọc Ban, Ngọc Thanh dịch
260##|aH. : |bThanh niên , |c1976
300##|a415tr. ; |c19cm
650#0|aVăn học nước ngoài
650#0|aTiểu thuyết
650#0|aVăn học hiện đại
7000#|aNgọc Thanh , |edịch
7000#|aNgọc Ban , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.000655 |tDV.000655

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.000655 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau