Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
9
Mô tả vật lý :
147tr. ; 19cm
Gáy sách :
890 / H103MN(528).3 / H103M
Lượt lưu thông :
0
LDR00618cam a2200193 a 4500
0018782
00520180731143022.0
008180731b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9 |d1b
0410#|avie
0820#|a890 |bH103M
084##|aN(528).3 |bH103M
1000#|aXvaig,X.
24500|a24 giờ trong một đời người đàn bà : |bTập truyện vừa / |cX,Xvaig; Lê Phát, Dương Trường dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c1986
300##|a147tr. ; |c19cm
7000#|aLê Phát , |edịch
7000#|aDương Trường , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.001069 |tDV.001069

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001069 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau