Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Tin hoạt động

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Ngày 27/10/2016, Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau chủ trì Hội nghị.hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Ngày 25/10/2016, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn thành phố Cà Mau.hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố đã Phê duyệt Dự án thực hiện mô hình “Trồng dừa xiêm xanh” tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Thời gian gần đây nông dân thành phố Cà Mau chuyển một số hecta diện tích đất nuôi các loài thủy sản kém hiệu quả để nuôi cá kèo. Xã Tân Thành được xem là “thủ  phủ” nuôi loài thủy sản cá kèo.hidden
hidden
Xem thêm hidden