Skip Ribbon Commands
Skip to main content
News
Thứ 6, Ngày 28/10/2016, 17:00
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
28/10/2016
Ngày 27/10/2016, Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau chủ trì Hội nghị.

gdfgdfgdfgdgsgfsdgsdgsd.jpg

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu gồm các đồng chí nguyên là Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; Phó các ban đảng, Ủy viên Kiểm tra Thành ủy; Phó ban chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường và Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó ban tổ chức, Phó ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường.
Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẩn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Qua đó, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là Chỉ thị rất quan trọng của Bộ Chính trị trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau Hội nghị, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiên cứu, học tập, làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống./.


Diệu Hương


Lượt người xem:  Views:   411
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật (Time)

SpeakUrl

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by