Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Ngày 27/10/2016, Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau chủ trì Hội nghị.hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Ngày 25/10/2016, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn thành phố Cà Mau.hidden
hidden
Xem thêm hidden

 display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

Từ ngày 6-9/11/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức 4 lớp tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC) và văn phòng mã nguồn mở cho 304 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các phòng, ban, ngành thành phố và UBND xã, phường.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố đã Phê duyệt Dự án thực hiện mô hình “Trồng dừa xiêm xanh” tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Thời gian gần đây nông dân thành phố Cà Mau chuyển một số hecta diện tích đất nuôi các loài thủy sản kém hiệu quả để nuôi cá kèo. Xã Tân Thành được xem là “thủ  phủ” nuôi loài thủy sản cá kèo.hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden28/10/2016
 • hiddenNghe đọc
 • hidden
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Thành ủy Cà Mau về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cà Mau, trong những ngày này bà con nông dân thành phố Cà Mau đang tập trung để xuống giống trên đất nuôi tôm, đây được đánh giá là giải pháp canh tác mang tính hiệu quả bền vững​.
hidden
hidden
Xem thêm hidden

 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ ĐảngTin hoạt độngTinHội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng/PublishingImages/2016-10/gdfgdfgdfgdgsgfsdgsdgsd_Key_28102016161850.jpg
Ngày 27/10/2016, Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành và Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau chủ trì Hội nghị.
10/28/2016 5:00 PMYesĐã ban hành

gdfgdfgdfgdgsgfsdgsdgsd.jpg

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu gồm các đồng chí nguyên là Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; Phó các ban đảng, Ủy viên Kiểm tra Thành ủy; Phó ban chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường và Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó ban tổ chức, Phó ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường.
Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẩn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Qua đó, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là Chỉ thị rất quan trọng của Bộ Chính trị trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau Hội nghị, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiên cứu, học tập, làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống./.


Diệu Hương


Truehttp://coviet.vn/tts/vi-VN/y4grwjmw.wav
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tại phường 8, thành phố Cà MauTin hoạt độngTinBan Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tại phường 8, thành phố Cà Mau/PublishingImages/2016-10/TXCT+P8_Key_28102016162300.jpg
Ngày 25/10/2016, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn thành phố Cà Mau.
10/28/2016 5:00 PMNoĐã ban hành

TXCT+P8.jpg

Tại buổi tiếp Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND phường 8 báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách đới với những người hoạt động không chuyên trách tại đơn vị tổng số 17 người, phù hợp với vị trí việc làm, về trình độ chuyên môn đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ; hàng năm UBND phường 8 kiện toàn và sắp xếp ổn định, đảm bảo theo quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời giải quyết các chính sách, chế độ có liên quan đảm bảo đúng luật định. Tuy nhiên, mức phụ cấp theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách hiện nay còn thấp, chưa thu hút được những người có trình độ vào công tác; cơ sở vật chất hiện còn thiếu, chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế... Từ những cơ sở trên, UBND phường 8 đề xuất với Đoàn giám sát kiến nghị đến HĐND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách.
Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại diện lãnh đạo của UBND phường 8; đồng thời rất mong cán bộ, cũng như đơn vị hết sức chia sẻ trong điều kiện ngân sách khó khăn của nhà nước. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị phản ánh từ đơn vị và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh; HĐND tỉnh sẽ xem xét và ban hành Nghị quyết mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của những người hoạt động không chuyên trách ở các địa phương hiện nay./.
Thanh Phúc


Falsehttp://coviet.vn/tts/vi-VN/k4qccjya.wav
Thành phố tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc liên thông và văn phòng mã nguồn mởThông báoThành phố tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc liên thông và văn phòng mã nguồn mở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Từ ngày 6-9/11/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức 4 lớp tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC) và văn phòng mã nguồn mở cho 304 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các phòng, ban, ngành thành phố và UBND xã, phường.

10/28/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Qua lớp tập huấn nhằm tăng cường việc chỉ đạo ứng dụng phần mềm nguồn mở thay thế cho phần mềm thương mại, giảm bớt tỉ lệ vi phạm bản quyền, góp phần vào sự phát triển Công nghệ thông tin của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm VIC trong xử lý văn bản để chủ động tra cứu, nắm bắt thông tin, giảm bớt thời gian, chi phí trong quá trình xử lý, tạo điều kiện cho công tác tham mưu đề xuất được tiện lợi và nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện đạt kết quả mục tiêu cải cách hành chính mà thành phố đề ra.

Falsehttp://coviet.vn/tts/vi-VN/wk1deufe.wav
Mô hình Trồng dừa xiêm xanh tại xã Định BìnhTin hoạt động; Thông báoTinMô hình Trồng dừa xiêm xanh tại xã Định Bình/PublishingImages/2016-10/ky-thuat-trong-dua-xiem-hieu-qua-500x450_Key_28102016163253.jpg

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố đã Phê duyệt Dự án thực hiện mô hình “Trồng dừa xiêm xanh” tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND.

10/28/2016 5:00 PMNoĐã ban hành

ky-thuat-trong-dua-xiem-hieu-qua-500x450.jpg

Địa điểm thực hiện tại ấp Xóm Lung, ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô, ấp Cái Ngang, ấp Bình Thành, ấp Xóm Mới, ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, thành phố Cà Mau với quy mô 3.518 giống dừa xiêm xanh/13,207ha/109hộ. Tổng nguồn vốn thực hiện là 647.528.000 đồng. Trong đó: vốn hỗ trợ của Nhà nước: 129.977.000 đồng; vốn dân đối ứng: 544.605.000 đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 07/2016 đến 07/2018. Đối tượng tham gia là những hộ nông dân ham học hỏi và biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Thông qua mô hình nhằm tạo công ăn việc làm cho các hộ nghèo, tận dụng lao động nhàn rỗi, góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân. Đồng thời, tận dụng diện tích bỏ hoang, vườn tạp để thực hiện mô hình, qua đó nhân rộng cho nhiều hộ dân trong địa phương học hỏi và thực hiện.
Hồng Xuân


Falsehttp://coviet.vn/tts/vi-VN/bpxjlqhd.wav
Triển vọng nghề nuôi cá kèoThông báo; Tin hoạt độngTinTriển vọng nghề nuôi cá kèo/PublishingImages/2016-10/unnamed_Key_28102016163724.jpg
Thời gian gần đây nông dân thành phố Cà Mau chuyển một số hecta diện tích đất nuôi các loài thủy sản kém hiệu quả để nuôi cá kèo. Xã Tân Thành được xem là “thủ  phủ” nuôi loài thủy sản cá kèo.
10/28/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
unnamed.jpg
Phong trào nuôi cá kèo ở xã Tân Thành bắt đầu vào năm 2010, thời điểm đó, chỉ có vài hộ nuôi. Nhưng đến thời điểm này, toàn xã Tân Thành có tổng số 26 hộ nuôi cá kèo với diện tích gần 21 ha, tập trung ở ấp 3 và ấp 5. Riêng ấp 5 có tới 23 hộ tham gia nuôi với tổng diện tích gần 18 ha.
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Nguyễn Thanh Hà, ấp 5, xã Tân Thành được mệnh danh là ông vua nuôi cá kèo. Bởi ông là người đầu tiên ở xã mang cá giống về nuôi thử nghiệm vào năm 2009.
Thời điểm đó, ông Hà thả 20 ngàn con cá kèo giống trên diện tích 2.000 m2. Nhờ tích cực chăm sóc, sau 5 tháng thả nuôi, anh Hà lãi trên 300 triệu đồng.
Với vốn kinh nghiệm sẵn có, liên tiếp những năm gần đây, gia đình ông Hà đều lãi từ 300 - 600 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả từ nghề nuôi cá kèo mang lại, ông Hà mở rộng diện tích nuôi cá kèo lên 15.000m2, chia làm 5 ao nuôi. Trên diện tích đó, ông Hà thả nuôi trên 10.500 con cá kèo giống. Nếu vụ nuôi này thành công, trừ chi phí, ông sẽ lãi khoảng 1 tỷ đồng.
Theo ông Hà, nuôi cá kèo tuy nặng vốn mua con giống, thức ăn nhưng bù lại đối tượng nuôi này nhẹ công chăm sóc lại ít hao hụt mà lại dễ trúng. Đầu ra ổn định. Giá bán khá cao, bình quân mỗi kilogam cá kèo thương lái thu mua từ 75 - 90 ngàn đồng. Tuy nhiên, để nuôi cá kèo đạt sản lượng đòi hỏi người nuôi phải chú trọng khâu xử lý nước, chọn con giống tốt và cung cấp đủ thức ăn trong suốt quá trình nuôi. Cái hay của nghề nuôi cá kèo còn ở chỗ, người nuôi tận dụng nguồn nước sau khi thu hoạch cá để nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Nhờ nguồn nước giàu chất dinh dưỡng nên hầu hết vụ nuôi tôm của nông dân đều trúng.
 
Vào những năm trước, gia đình ông Lê Văn Bi, ấp 5, xã Tân Thành đầu tư nuôi tôm sú, cá bống tượng, cá chình…nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Với quyết tâm thay đổi đối tượng nuôi để tăng thu nhập, ông Bi tự tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi cá kèo từ bạn bè, qua sách vở và các phương tiện thông tin đại chúng, ông mạnh dạn chọn nuôi cá kèo thay thế con tôm. Năm 2015, ông Bi thả 30.000 con cá kèo giống trên diện tích 3.000m2. Sau 5 tháng thả nuôi, tuy có hao hụt nhưng ông Bi thu lãi được 100 triệu đồng. Hiện, ông tăng diện tích nuôi lên 4.000m2, thả 40.000 con cá kèo giống, hiện được 2,5 tháng tuổi.
Cá kèo là loài thủy sản thích hợp với nguồn nước lợ. Ngoài yếu tố nguồn nước, con giống, người nuôi cần theo dõi quá trình phát triển cũng như lúc cá bị bệnh để có hướng xử lý kịp thời.
Ông Lê Văn Bi, ấp 5, xã Tân Thành, chia sẻ: “Để nuôi cá kèo, trước hết chuẩn bị ao nuôi có diện tích tương đối rộng từ 1.000-3.000m2, nhằm hạn chế việc phải thay nguồn nước sẽ làm hao hụt lượng cá nuôi. Trước khi thả cá, nước cần được bón vi sinh để gây màu. Mực nước thích hợp cho cá kèo con là 0,5 m, độ mặn 10‰, sau vài tháng thả nuôi, mực  nước trong ao phải bơm lên từ 1-1,2 m. Mỗi ngày cho ăn 2 lần vào buổi sáng và chiều mát bằng thức ăn công nghiệp”.
Anh Hồ Quốc Trạng, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, cho biết kế hoạch phát triển mô hình nuôi cá kèo “Thời gian tới, Hội Nông dân xã khuyến cáo bà con nông dân nên chọn đối tượng nuôi phù hợp với vùng đất xã Tân Thành, trong đó, mô hình nuôi cá kèo phù hợp với  điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Ngoài ra, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất có hiệu quả hơn.
Hiệu quả từ mô hình nuôi cá kèo mang lại đang là hướng đi đầy triển vọng của nông dân xã Tân Thành nói riêng và nông dân thành phố Cà Mau nói chung. Mô hình này còn góp phần nâng chất các tiêu chí của xã nông thôn mới, nhất là công cuộc giảm nghèo vươn lên khá giàu cho người nông dân ở địa phương.
Bích Lệ
Falsehttp://coviet.vn/tts/vi-VN/ar13zicu.wav
Thành phố Cà Mau vào vụ trồng lúa trên đất nuôi tômThông báo; Tin hoạt độngTinThành phố Cà Mau vào vụ trồng lúa trên đất nuôi tôm/PublishingImages/2016-10/tpcamau_Key_28102016164100.jpg
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Thành ủy Cà Mau về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cà Mau, trong những ngày này bà con nông dân thành phố Cà Mau đang tập trung để xuống giống trên đất nuôi tôm, đây được đánh giá là giải pháp canh tác mang tính hiệu quả bền vững​.
10/28/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Ngay từ khi mới bước vào đầu vụ tình hình sản xuất của bà con nông dân đã gặp những yếu tố bất thường của thời tiết, nắng hạn liên tục kéo dài, mùa mưa đến muộn và cộng với lượng mưa ít, phân bổ không đều dẫn đến tình trạng nông dân không đủ nước ngọt để rửa mặn. Bà Nguyễn Thúy Ái, ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm tâm sự “Trước khi xạ là trong vuông độ mặn còn bốn, năm phần ngàn, mà bây giờ thời điểm đang xạ này thì gặp trời mưa độ mặn giảm rất thuận lợi cho bà con nông dân, tới đây nếu ông trời không mưa được nhiều thì trồng lúa trên đất nuôi tôm gặp khó khăn”.
Theo kinh nghiệm của người dân trong canh tác lúa trên đất nuôi tôm, việc tuân thủ quy trình rửa mặn theo đúng kỹ thuật và kịp thời là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Chi bộ ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm kiến nghị “Hiện nay, các kênh thủy lợi đã cạn chưa nạo vét được cũng gặp khó khăn trong khâu rửa mặn, kiến nghị các ngành chúc năng cần sớm có kế hoạch nẹo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất”.
Vụ lúa tôm năm nay toàn thành phố đề ra chỉ tiêu phấn đấu xuống giống trên đất nuôi tôm với tổng diện tích 900 ha.Tính đến nay, bà con nông dân thành phố chỉ mới xuống giống được trên 250 ha, trong đó có 10 ha canh tác theo tiêu chuẩn Viet Gap, đạt trên 20% kế hoạch, tập trung nhiều nhất trên địa bàn xã Lý Văn Lâm. Nét mới trong khâu xuống giống trên đất nuôi tôm năm nay là thành phố hướng dẫn bà con nông dân đồng loạt gieo xạ theo từng khu vực để thuận tiện cho khâu chăm bón và thu hoạch. Theo Phòng Kinh tế thành phố đến hết tháng 9/2016 là hết thời vụ, nhưng hiện nay độ mặn ở các chân ruộng còn khá cao, các ngành chức năng của thành phố kết hợp với các xã phường vận động nông dân tiếp tục cải tạo đất để xuống giống cho kịp thời vụ.
Ông Mạc Ngọc Truyền, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Lý văn Lâm cho biết “Ủy ban nhân dân xã vận động bà con phải cải tạo đất đồng loạt, đến thời điểm này bà con xử lý đất đạt 100%, về khó khăn hiện tại cái độ mặn trên các con sông còn hơi cao từ chỗ đó ảnh hưởng đến lịch thời vụ”.
Tuy nhiên, do sản xuất còn manh mún, thiếu tập trung, một ít hộ chỉ chú trọng đến con tôm mà chưa quan tâm đến trồng lúa… đang là những rào cản để thành phố mở rộng diện tích luân canh Lúa - Tôm. Ông Thái văn Tính, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết “Phòng Kinh tế thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch trồng lúa trên đất nuôi tôm đã nêu rõ thời gian xuống giống cũng như thời gian gieo xạ và khuyến cáo một số giống lúa chịu mặn triển khai cho các xã phường. Qua đó, Phòng Kinh tế thành phố cũng kết hợp với các Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật xuống địa bàn nhằm hướng dẫn cho bà con rữa mặn để làm sao có đủ điều kiện xuống giống vụ mùa năm 2016 này được tốt nhất”.
Để mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm phát triển các ngành chức năng cần rà soát, quy hoạch hợp lý các vùng Tôm - Lúa để đầu tư cơ sở hạ tầng, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc tổ chức sản xuất mô hình Tôm - lúa theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất trong các khâu: Cải tạo đất, thả tôm giống, gieo cấy lúa theo lịch thời vụ, tăng cường tập huấn kỹ thuật, nhất là về quản lý môi trường nước và phòng trị dịch bệnh tổng hợp, cải thiện môi trường sinh thái trong vuông nuôi…, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một diện tích đất canh tác, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Cà Mau theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, theo tinh thần nghị quyết của Thành ủy đã đề ra./.
Ninh Hải
Falsehttp://coviet.vn/tts/vi-VN/kekxoily.wav