Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu Thư viện thành phố Cà Mau

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

   Năm 1976 – 1990 Thư viện Thị xã Cà Mau được thành lập và hoạt động tại Phường 2 Thành Phố Cà Mau ( Phường 2 Thị xã Cà Mau cũ ). Đến năm 1991 dời về địa chỉ số 01 đường Lê Lai, phường 4 Thị xã Cà Mau (Nhà Văn hóa Thị xã cũ ) hoạt động đến năm 1999. ​Năm 2000 Thư viện thành phố dời về địa chỉ số 44 đường Lý Bôn, phường 2 thành phố Cà Mau. Đến năm 2003 trụ sở mới của Thư viện được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động tại địa chỉ số 01 đường Lưu Tấn Tài, phường 5 thành phố Cà Mau hoạt động cho đến nay.
​   Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển Thư viện đã đi vào hoạt  động ổn định với nguồn tài liệu phong phú và đa dạng gồm 6000 bản sách, trên 70 loại báo – tạp chí.  Đội ngũ thủ thư Thư viện năng động, vui vẻ, nhiệt tình. Tạo mọi thuận lợi cho bạn đọc, phục vụ đa dạng với nhiều hình thức mang lại hiệu quả cao cho quý bạn đọc gần xa.

tpcm.jpg
(Thư viện Thành phố Cà Mau)