Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Cơ cấu tổ chức

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thư viện trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao/ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Nhà văn hóa/ Phòng Văn hóa và Thông tin: Trung tâm Văn hóa – Thể thao

Dư Minh Chiến - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao/ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Nhà văn hóa/ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Thái Thu Thủy - Cán bộ phụ trách thư viện