Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
30000
Mô tả vật lý :
288tr : tranh vẽ ; 19cm
Gáy sách :
327.209 2 / M558NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01102cam a2200265 a 4500
0011298
00520171219174149.0
008171219d |||||||| ||||||||||||||
020##|c30000 |d1b
0410#|avie
0820#|a327.209 2 |bM558NH
1000#|aTrần Triều
24500|a10 nhà ngoại giao lớn thế giới / |cB.s: Trần Triều, Hồ Lễ Trung ; Ng. dịch: Phong Đảo
260##|aH. : |bVăn hoá Thông tin , |c2003
300##|a288tr : tranh vẽ ; |c19cm
4900#|aThập đại tùng thư
520##|aGiới thiệu cuộc đời chính trị, những hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao của 10 nhà ngoại giao lớn trên thế giới như Talleyrand, Metternich, Palmerson..
653##|aNhà ngoại giao
653##|aThế giới
653##|aLịch sử hiện đại
653##|aLịch sử cận đại
653##|aNhân vật lịch sử
7000#|aPhong Đảo , |eDịch
7000#|aHồ Lễ Trung , |eTác giả
852##|bTVTVT.KM |jKM.000287 |tKM.000287

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cuộc đời chính trị, những hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao của 10 nhà ngoại giao lớn trên thế giới như Talleyrand, Metternich, Palmerson.. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.000287 Sẵn có Kho Mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1