Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
62000
Mô tả vật lý :
342tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.709 2 / M558V
Lượt lưu thông :
0
LDR00983cam a2200241 a 4500
0012789
00520170911135828.0
008170911d |||||||| ||||||||||||||
020##|c62000 |d3b
0410#|avie
0820#|a959.709 2 |bM558V
1000#|aĐặng Việt Thủy
24500|a10 vị hoàng đế Việt Nam tiêu biểu / |cĐặng Việt Thủy
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2011
300##|a342tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam
651#0|aViệt Nam
653##|aHoàng đế tiêu biểu
653##|aNhân vật lịch sử
653##|aLịch sử
852##|bTVTVT.KM |jKM.001945 |tKM.001945
852##|bTVTVT.KM |jKM.002220 |tKM.002220
852##|bTVTVT.KM |jKM.003554 |tKM.003554

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.001945 Sẵn có Kho Mượn
KM.002220 Sẵn có Kho Mượn
KM.003554 Sẵn có Kho Mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3