Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
312tr. ; 19cm
Gáy sách :
895.922 3 / N112S
Lượt lưu thông :
0
LDR00846cam a2200205 a 4500
0014128
00520171217185611.0
008171217d |||||||| ||||||||||||||
020##|c27000 |d1b
0410#|avie
0820#|a895.922 3 |bN112S
1000#|aNguyễn Xuân Sanh
24500|a&"Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi&" : |bHồi tưởng về phong trào sinh viên yêu nước thời tiền khởi nghĩa / |cNguyễn Xuân Sanh
260##|aH. : |bThanh niên , |c2000
300##|a312tr. ; |c19cm
520##|aHồi tưởng của tác giả về những ngày hoạt động trong phong trào sinh viên yêu nước vào cuối những năm 2000
653##|aVăn học hiện đại
653##|aHồi kí
653##|aViệt Nam
852##|bTVTVT.KM |jKM.003540 |tKM.003540

Tóm tắt

13% progress

Hồi tưởng của tác giả về những ngày hoạt động trong phong trào sinh viên yêu nước vào cuối những năm 2000 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.003540 Sẵn có Kho Mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1