Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Cơ cấu tổ chức

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hiện nay Thư viện hiện có là  02 cán bộ chuyên trách; Trong đó: có 01 Đại học chuyên ngành khoa học thư viện và 01 cán bộ đang học đại học quản lý văn hóa.​