Cơ cấu tổ chức


Ban giám đốc: 03

         01. Nguyễn Kim Diệu

          Chức vụ : Phó Giám đốc - Phụ trách

          

          02. Nguyễn Minh Tuấn

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Phụ trách : Công tác Hành chính và Phong trào cơ sởPhòng Hành chính: 10

     01. Trần Trường Thiên:                                       Phó Trưởng Phòng

     02.  Nguyễn Tuyết Hồng:                                    Kế toán

     03. Phạm Hồng Nhiên:                                       Văn thư

     04: Lý Hoàng Vũ:                                                 Viên chức

     05. Lê Hoàng Anh Tuấn:                                    Viên chức

     06. Nguyễn Sa Đam:                                           Viên chức  

     07. Phan Thành Rô:                                            Viên chức

     08. Trịnh Minh Cảnh:                                          Nhân viên Lái xe         

     09. Nguyễn Văn Tràng:                                       Nhân viên Bảo vệ                                    

     10. Trần Thị Mỹ Trúc:                                          Nhân viên Phục vụ

     


Phòng Nghiệp vụ: 09


    01.Nguyễn Hồng Vững:                                     Trưởng Phòng

    02. Nguyễn Văn Thi:                                            Phó Trưởng Phòng

    03.Nguyễn Thị Thúy Hằng:                                Viên chức  

    04. Phan Kiều Khôn:                                           Viên chức   

    05. Nguyễn Thị Tường Vi:                                  Viên chức

    06. Nguyễn Hằng Ni:                                          Viên chức   

    07. Nguyễn Thanh Hằng:                                   Viên chức

    08. Võ Thanh Lan:                                              Viên chức  

    09. Lê Thành Vẹn:                                              Viên chức  THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU