Giới thiệu chung


    Thư viện tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vào ngày 22 tháng 02 năm 1997 sau khi thực hiện chia tách tỉnh Minh Hải cũ thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Thư viện bắt đầu đi vào hoạt động với vốn tài liệu ban đầu gần 15.000 bản sách do chia từ Thư viện Minh Hải cũ, cùng với 5 cán bộ, viên chức. Được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

    Hiện nay Thư viện đã có bước đi vững chắc, đào tạo nhiều cán bộ chuyên ngành thư viện, mở rộng hệ thống kho sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý nghiệp vụ thư viện, nối mạng internet phục vụ cho bạn đọc tra cứu thông tin, tìm tài liệu qua thư mục trực tuyến OPAC. Việc chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Thư viện tỉnh Cà Mau hiện nay và hồi cố kho sách để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trong tương lai Thư viện tỉnh Cà Mau sẽ nhanh chóng hội nhập, trao đổi và chia sẻ nguồn lực thông tin với các trung tâm thông tin, Thư viện trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

    Qua 20 năm hình thành và phát triển, Thư viện tỉnh Cà Mau hiện có trên 150.000 bản sách, với khoảng 150 tên báo tạp chí và nhiều bộ sưu tập quí hiếm. Có thể nói hiện nay Thư viện tỉnh Cà Mau đã thực sự trở thành kho tàng tri thức được đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh khai thác sử dụng. Sách, báo, tài liệu thông tin của thư viện góp một phần quan trọng trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, phổ biến những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ dân trí của người dân địa phương. Đồng thời Thư viện còn tham gia quá trình bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

    Hiện nay Thư viện tỉnh Cà Mau cũng đã tiếp nhận và đưa vào hoạt động một số Dự án như : Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam" và Dự án thư viện điện tử.

    Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thư viện tỉnh Cà Mau luôn nỗ lực để đảm nhiệm vai trò:

    - Trung tâm Thông tin của tỉnh, có nhiệm vụ xây dựng, bảo quản và tổ chức khai thác vốn tài liệu về mọi lĩnh vực của tỉnh và trong cả nước.

    - Trung tâm văn hóa, dùng sách báo là công cụ tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước cho mọi đối tượng sử dụng thư viện.

    - Thư viện trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng, chỉ đạo thực hiện, phát triển hệ thống mạng lưới thư viện các huyện, thành phố…, thúc đẩy phong trào đọc sách ở cơ sở. Đồng thời là trung tâm hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện các huyện, thành phố và các thư viện khác trên địa bàn tỉnh.

    - Thư viện là một trong những đầu mối quan trọng trong lĩnh vực thư viện thông tin để trao đổi tài liệu, nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện.

    Với vai trò và vị trí như trên, một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với Thư viện tỉnh Cà Mau là phải nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc, các yêu cầu nghiên cứu, tham khảo của đông đảo bạn đọc không chỉ trong tỉnh mà còn cả độc giả ngoài tỉnh có nhu cầu tìm hiểu các tài liệu liên quan. Ðể đáp ứng yêu cầu này và nâng cấp Thư viện phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

    Hiện nay Thư viện tỉnh Cà Mau gồm Ban Giám đốc và 2 phòng chuyên môn:

    - Phòng Hành chính.

    - Phòng Nghiệp vụ.

Trong đó có 22 công chức, viên chức và người lao động, 

    Bạn đọc của Thư viện tỉnh Cà Mau là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, sinh viên, học sinh, cán bộ hưu trí và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh.

    Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn tồn tại, phát huy những thế mạnh, nỗ lực vươn lên nhằm đưa sự nghiệp thư viện phát triển đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước đối với ngành thư viện./.​


 

 THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU