Đọc - Tham khảo tài liệu tại chổ


Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và sử dụng tại chỗ vốn tài liệu cho các đối tượng bạn đọc. Phòng đọc sách tổng hợp​ 

Là kho tài liệu có giá trị, quý hiếm và đầy đủ nhất của thư viện, được tổ chức kho đóng và sắp xếp theo số đăng ký cá biệt. Có chức năng lưu trữ, bảo quản lâu dài và cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực tri thức.

Vốn tài liệu: 

- Sách Tiếng Việt:  75.874 bản / 66.500 nhan đề 

- Sách Ngoại văn:  7.722 bản / 5.148 nhan đề 

Lịch phục vụ  trong tuần:

- Ngày làm việc: Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,thứ sáu

          + Buổi sáng:  Từ 7 giờ đến 11 giờ

          + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

Thủ thư: Trịnh Thị Tuyết