Truy cập Internet

​Phòng truy cập Internet được trang bị 40 máy tính nối mạng internet để phục bạn đọc tra cứu thông tin, đọc sách, báo điện tử, đọc tài liệu điện tử “trên đĩa CD-ROM”, tra cứu dữ liệu… ​​