Đăng ký thẻ bạn đọc


    - Trẻ em: từ 5 đến 15 tuổi. 
    - Người lớn: mọi công dân Việt Nam

Lệ phí thẻ:
        
    - Thẻ bạn đọc: 20.000 đồng/ thẻ/năm
    - Đối với bạn đọc là cán bộ hưu trí sẽ được cấp thẻ miễn phí.

Thủ tục cấp thẻ:

    - Bạn đọc mang theo CCCD  hoặc thẻ học sinh, sinh viên để đối chiếu thông tin.

Bộ phận cấp thẻ: 

    - Phòng Internet Thư viện tỉnh Cà Mau.

Thời gian làm thẻ: 

    Thứ hai – thứ sáu:

    - Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 
    - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ
 
Lưu ý:
  
    -  Tất cả các loại thẻ thư viện đều có giá trị sử dụng 1 năm tính từ ngày cấp thẻ. Hàng năm bạn đọc đăng ký lại thẻ mới.
    -  Khi mất thẻ bạn đọc phải báo ngay cho nhân vi​ên cấp thẻ, được cấp lại thẻ và phải đóng lại phí phát hành thẻ