Phòng Báo - Tạp chí


Tổ chức kho mở, trưng bày một số báo, tạp chí trong và ngoài nước của hai năm gần nhất. Ngoài ra tất cả các loại báo, tạp chí thư viện có nằm ở kho đóng, sẽ phục vụ khi bạn đọc có yêu cầu...Ngoài ra Báo, tạp chí còn cho bạn đọc mượn về nhà.