Phòng đọc sách Ngoại văn

Tổ chức theo hình thức kho mở với nhiều nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực khác nhau. Gồm các ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Nga, Trung quốc, khơmer.