Phòng đọc sách Tổng hợp


Kho mở, trưng bày tất cả các lĩnh vực khoa học (kinh tế, lịch sử, chính trị....) được xếp theo môn loại. Ngoài ra còn phục vụ sách theo kho đóng.