Phòng truy cập Internet


- Hướng dẫn người dùng tìm kiếm thông tin (truy cập Internet phục vụ tìm kiếm tin tức, học tập, giải trí.. qua các phần mềm ứng dụng…Truy cập các trang mạng xã hội để kết nối và chia sẻ thông tin như facebook, bloger,…)